Tìm kiếm nâng cao

RELAY NHIỆT LS MT-32

Tall Glow

RELAY NHIỆT LS MT-32

RELAY NHIỆT BẢO VỆ QUÁ NÒNG

MÃ SỐ: MT-32

GIÁ: LIÊN HỆ

 

 

Thông tin sản phẩm:

  • MT-32 dùng cho MC-9b đến MC-40a gồm các loại từ: 0.63-1A; 1-1.6A; 1.6-2.5A; 2.5-4A; 4-6A; 5-8A; 6-9A; 16-22A; 18-25A; 22-32A; 28-40A;

 

 

 

http://hungthinhelctric.com/san-pham/relay-nhiet-LS/relay-nhiet-ls-mt-32.html