Tìm kiếm nâng cao
Sản phẩm mới
 1. BIẾN TẦN LS SV008IG5A-1

  BIẾN TẦN LS SV008IG5A-1

  Biến tần 1 phase 220V

  Mã…

 2. BIẾN TẦN LS SV008IG5A-2

  BIẾN TẦN LS SV008IG5A-2

  Biến tần 3 phase 220V

  Mã…

 3. BIẾN TẦN LS SV110IG5A-2

  BIẾN TẦN LS SV110IG5A-2

  Biến tần 3 phase 220V

  Mã…

 4. BIẾN TẦN SV022IC5-1

  BIẾN TẦN SV022IC5-1

  Biến tần 1 phase 220V

  Mã số:

 5. PLC GLOFA G6Q-TR4A

  PLC GLOFA G6Q-TR4A

  Transitor output

 6. PLC GLOFA G6I-A11A

  PLC GLOFA G6I-A11A

  AC 110V Module
  Mã…

 7. BIẾN TẦN LS SV075IP5A-4N

  BIẾN TẦN LS SV075IP5A-4N

  Biến tần 3 phase 380V

  Mã…